گاه نوشته ها

یکشنبه, 21 اکتبر 2018 / Published in مدیریت تیم های فروش
مدیر فروش موفق برای داشتن یک تیم فروش موفق که در راستای تحقق اهداف باید بتواند مهارتهای چندگانه شامل برنامه ریزی،‌سازمان دهی،‌هدایت،‌کنترل و رهبری را به خوبی در خود پرورش دهد.
  آموزش اثربخش چیست ؟ آموزش اثربخش در سازمان های فروش چگونه به دست می آید؟ ویژگی آموزش اثربخش چیست؟ نگاه ما به منابع انسانی چگونه است؟ آیا پس از آموزش بازخورد میگیریم؟ اینها مواردی که در این فایل صوتی به آن پرداخته شده است.     زمان:  7:37      حجم فایل: 10.3 مگابایت
اهمیت نگرش فروشنده؛ موضوعی است که در این فایل صوتی کوتاه به آن پرداخته شده است. نکات قابل اشاره در این فایل صوتی 3 اصل مهم برای تغییر نگرش یک فروشنده چیست؟ یک فروشنده چگونه می تواند به ویژگی های سازمان خود اتکا کند؟ سرپرست فروش چگونه می تواند به نیروهای خود اهمیت نگرش را
جمعه, 12 اکتبر 2018 / Published in مدیریت شبکه های توزیع
امروز شرکت ها پخش با چالش بزرگ عدم تامین محصولات مواجه شده اند واز طرفی علاوه بر نارضایتی بیرونی منجر به نارضایتی درونی هم شده است. شرکت پخش مواد غذایی در تهران از بالاترین هزینه توزیع برخوردار است. استراتژی شرکت های پخش مو اد غذایی باید بر اساس اولویت میزان دسترسی خریدار تنظیم و اجرایی کرد( مدیریت در د سترس بودن محصولات).
جمعه, 05 اکتبر 2018 / Published in فن بیان و متقاعد سازی
فن بیان در فروشندگی از ویژگی های کلیدی یک فروشنده است. امروزه در اکثر آگهی های استخدامی که منتشر می شود، برخی از ویژگی ها برای فرد متقاضی از امتیاز و اولویت بالاتری برخوردار است که از این میان می توان به مهارت فن بیان و یا روابط عمومی اشاره کرد. فن بیان در ارتباط
وظایف سرپرست فروش در شرکت پخش فراتر از نظارت و کنترل است هر چه که ساختار و اندازه شرکت ها بزرگتر می شود وظایف سرپرست فروش هم بیشتر و پیچیده تر می شود اما اصول ۵ گانه سرپرستی شامل برنامه ریزی، سازمان دهی، هدایت، کنترل، فرماندهی همه حاکی است ۵ اصل مهم در کار سرپرستی دارد .
شنبه, 29 سپتامبر 2018 / Published in مدیریت تیم های فروش
سرپرست فروش کار برنامه‌ریزی، هدایت و کنترل،سازمان‌دهی و سامان‌دهی تیم فروش  را بر عهده دارد و یکی از حلقه‌های اصلی ارتباطاتی بین مدیر فروش و فروشندگان هست. . استخدام این افراد نیاز به تشخیص درست افراد مستعد و با تجربه و با پشتکار فراوان است. این افراد باید تحت تعلیم وتربیت یک مدیر فروش حرفه ای قرار گیرند تا بتوانند استعداد های خود راشکوفا سازند.
نقش واحد حسابداری فروش در شرکتها ی پخش مویرگی در ارزیابی عملکرد فروش با محاسبه شاخص سود و زیان عملیاتی صورت می گیرد. لذا آشنایی با کلیات حسابداری فروش برای مدیران و سرپرستان فروش در جهت سودآور کردن عملیات فروش بسیار حیاتی است.
کمبود مواد اولیه در شرکتهای پخش مواد غذایی یک چالش است. آیا این جمله همیشه درست است؟ بیان مسئله ؛ کمبود مواد اولیه در شرکتهای پخش مواد غذایی با نگاه به کلمه “کمبود مواد اولیه ” اولین چیزی که به ذهن متبادر می شود مشکل و یا مساله است. در ذهن برخی این جمله ترس
یک مدیر فروش یا سرپرست فروش برای ارتقاء عملکرد تیم فروش نیازمند برگزاری جلسات اثربخش و اثر بخشی به جلسات می باشد بخصوص اینکه برای دادن بازخورد عملکرد از برگزاری این جلسات نمی توان چشم پوششی کرد
بالای صفحه