گروه عوامل موثر در تحلیل جدول SWOT
بازاریابی و فروش 18 دسامبر 2016

گروه عوامل موثر در تحلیل جدول SWOT

پیش نوشت 1: چند روز پبش در جلسه ای یکی دوستان جهت تدوین استراتژی یک شرکت جهت برند جدیدش سوالاتی پرسید که شاید  توضیح دادنش  برای مدیری که از مدیریت  فقط امضا کردن چند برگه و کم و زیاد کردن اضافه کاری و نامه توبیخی برای پرسنل فروش را می داند کار سختی بود از طرفی دلم می سوخت برای منابعی که قرار است هدر رود و طرفی یکی از دوستان که زیر مجموعه آن مدیر بود مجبور بود برای آقای مدیر عامل گزارشی تهیه کند که در طی آن گزارش باید منابعی از سازمان هزینه گردد و چه بهتر که گزارش واقعبینانه تر باشد،  لذا برای تحلیل موضوع برند از جدول تحلیل نقاط قوت و ضعف و  فرصت و تحلیل استفاده کردم و شاخص های را برای ارزیابی و وزن دهی و امتیاز دهی در جدولی برایشان تهیه کردم به امید اینکه با زبان خود به بر خی از مسائل مهم سازمان پی ببرند  تا منابع مالی و انسانی و فنی را بیهوده در جهت یک سناریو واهی هد نکنند البته بعد از آن دوست خواهش کردم نتایج را برایم بفرستد که از نگاه یک ناظر بی طرف هم به آن نگاهی بیندازم .

عوامل اثر گذار داخلی (جهت تعیین نقاط قوت و ضعف )

1- عوامل رهبری و تصمیم گیری

2-عوامل ساختاری

3-عوامل انسانی

4-عوامل تحقیق  و توسعه

5- عوامل مالی

6- عوامل بازاریابی

7- عوامل عملیاتی

8- عوامل روابط عمومی و بین الملل

9- عوامل فناوری و سیستمهای اطلاعاتی

این عوامل باید از منظر داخلی (نقاط قوت و ضعف ) در سازمان بررسی شوند و بعد از اینکه برای هر کدام از عوامل شاخص های را تعیین کردیم ،به آنها وزن و ضریب اهیمت بدهیم و از مجموعه وزن در ضریب اهیمت می توان امتیاز هر شاخص را برای آن عامل در سازمان مشخص کرد.

عوامل اثر گذاری خارجی (جهت تعیین فرصت ها و تهدید ها )

1- عوامل اقتصادی

2-عوامل اجتماعی و فرهنگی

3-عوامل سیاسی و حقوقی

4- عوامل بین الملل

5- عوامل محیط تخصصی

این عوامل باید از منظر خارجی  فرصت و تهدید ) در سازمان بررسی شوند و بعد از اینکه برای هر کدام از عوامل شاخص های را تعیین کردیم ،به آنها وزن و ضریب اهیمت بدهیم و از مجموعه وزن در ضریب اهیمت می توان امتیاز هر شاخص را برای آن عامل در سازمان مشخص کرد.

مطالب مرتبط

0 دیگاه

ارسال دیگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای مورد نیاز علامتگذاری شده اند *