نقشه راه مهارت های حرفه ای

نقشه مسیر حرفه ای شدن در حوزه سرپرستی تیم های فروش، نیازمند آگاهی،‌کسب دانش، کسب تجربه درکنار اساتید فن است، در کنار این همه مهارت،‌که بخشی از آن ذاتی وبخش زیادی ازآن هم اکتسابی است. نقش خود فرد در طی کردن این مسیر بسیار مهم است.

همانگونه که ما در ضرب المثل های فارسی می گویم، که زنبور بی عسل همانند دانشمند بی عمل است، یا کار به عمل آید نه به سخن،‌مصداقی از به کار گیری درست و موثر دانش و پیاده سازی آن در این مسیر حرفه ای شدن است.

 

قرار است که این نوشته به مرور تکمیل شود و به صورت یک کتاب الکترونیکی در اختیار کاربران ویژه قرار بگیرد، 

 

برای توضیح نقشه راه توسعه ظرفیت یادگیری،مباحث به صورت تصویر یک درخت ترسیم شده، تا اهمیت هر بخش برایمان بهتر قابل درک باشد.

نقشه راه سرپرستان فروش

درخت تمثالی از مسیر حرفه ای شدن 

بخش اول : ریشه ها

برای یادگیری نیازمندداشتن حداقل ریشه های هستیم که بتوانیم آب و مواد مغذی را جذب کنیم، با قرار گرفتن در محیط، نور، اکسیژن کافی شانس زنده ماندنمان را بیشتر نمائیم .

نماد و مصداق ها در بخش ریشه ها.

نماد و مصداق ها در بخش ریشه ها

1-علاقه و انگیزه کافی.

2- هدف مند بودن (مکتوب نمودن اهداف ).

3-شخصیت سالم داشتن (خویشتن شناسی به عنوان پایه ای ترین علوم).

4-دانش پذیر بودن (اهمیت مطالعه در سبد فعالیت های روزانه).

5-شناخت از خود (تشخیص ضعف و قوت ها).

6-مدل ذهنی یاد گیرنده ( تفکر در خصوص عادت ها و چرایی آنها)

 

بخش دوم تنه:

بخش اصلی یک درخت که نقش انتقال مواد جذب شده را به شاخه بر عهده دارد .درختی که دراری تنه ضعیف است، نمی تواند از رشد خوبی برخوردار باشد.

مصداق تنه یادگیری در مسیر یادگیری سرپرست فروش شامل:

 

مصداق تنه در مسیر سرپرستی

1-ا کسب و حفظ خلاق حرفه ای در محیط کار.

2-کسب دانش حرفه ای در مسیر شغلی.

3-رفتار و منش حرفه ای در محیط کار.

 

بخش سوم شاخ و برگ ها

شاخه در حکم مزیت درخت محسوب می گردد، هر چه شاخه ها پر بار تر باشند، میوه های بهتر و سالم تری خلق می نماید. که می توان مصداق آن در

 ۱- اصول سرپرستی 

 1 -1-سازمان دهی.

2-1- برنامه ریزی.

3-1- نظارت و کنترل.

4-1-هدایت و رهبری.

5-1-هماهنگی[/su_note]

 ۲-دانش بازا یابی و فروش: 

1-2- تحقیقات بازار.

2-2-گزارش نویسی.

3-2-بازارسازی  مقدمه بازاریابی.

4-2-تکنیک های فروش صنعت.

5-2- دانش کانال های توزیعی.

 ۳- مهارت های ارتباطی 

1-3- اصول و فنون مذاکره.

2-3- فن بیان.

3-3-تفکر نقادانه و تحلیلی.

4-3- مدیریت زمان.

5-3-اصول متقاعد سازی.

 ۴-روش شناسی فروش 

1-4- آشنایی با مدل ذهنی.

2-4- چرخه های  یادگیری.

3-4- شخصیت شناسی.

5-4-اسطوره شناسی در سبک های فروش

 

 

 

بالای صفحه
دوره های آموزشی و مشاوره تخصصی در صنعت پخش محصولات غذاییدرخواست مشاوره
+ +