مرامنامه

“فاصله بین دانستن و عمل کردن شکاف بزرگی است که به سادگی پر نمی شود “کریس آرگریس 

 

222

 

آنچه می‌خوانید ، حاصل تجربیات مطالعات من از موضوعات موردعلاقه‌ام است ،مسلماً حرف امروز نمی‌تواند مستندی بر رفتار فردای من باشد، زیرا همچنان که علم در حال پیشرفت است ، اندیشه هم از این قاعده مستثنی نیست. .

خانه مجازی من ، برای ثبت و مستندسازی خاطرات و تجربیاتم  ساخته شده  ،تا بتوانم سیر خط فکری خود را دائم پایش نمایم.

با نهایت احترام  پذیرای دوستان و خوانندگان  هم‌اندیش خود هستم ، امیدوارم بتوانیم در این خانه مجازی محلی برای تأمل و گفتگوی دل‌نشین ایجاد نماییم.

 

اصول و ارزش‌هایم:

 

همان‌قدر که برای کسب تجربه اهمیت قائل هستم ، برای کسب علم و دانش همسو ،هم اهمیت قائل هستم

کسب معرفت و خرد  در هر زمینه‌ای حاصل سال‌ها تأمل و اندیشه و عمل‌گرایی  هست ،که من در این زمینه در ابتدای راه هستم.

همان‌طور که معلم  هم‌زمان خود در این راه ، کسب معرفت می‌نماید، انتقال مفاهیم نیز اتفاق می‌افتد من نیز پیشه معلمی را از شوق فهم معرفت آن برگزیده‌ام نه کسب منزلت و جایگاه آن.

مطالعه را دوست دارم و تنها چیزی که می‌تواند آرامشی بر روح و روانم باشد ،تعمق و تفکر در خصوص اندیشه هایم است و دائم مثل شحنه‌ای افکارم را دنبال می‌کنم و از جرح‌وتعدیلی هم هراس ندارم.

می‌دانم که سرشت مان در دستمان نیست ،ولی تدبیر زندگی‌مان در دست افکار و اعمالمان است و سرنوشت ما تابعی از انتخاب‌هایمان می‌باشد.

 

تو پای در راه نه و ،هیچ مپرس         که خود بگویدیت ،که چون باید رفت