فهرست جامع دوره‌های آموزشی

جدول جامع دوره‌های آموزشی:

توجه: ظرفیت دوره‌ها و مشاوره‌ها در نیمه اول 98 به اتمام رسیده است. می‌توانید برای نیمه دوم سال رزرو نمایید.

به دلیل تنوع دوره‌ها و لزوم آشنایی مخاطبین با سطح‌بندی هر دوره در زیر توضیحات ۲۰ دوره آموزشی مشاوره‌ای ارائه شده توسط حسن کشاورز بصورت یکجا آورده شده است.

در صورت تمایل به ثبت نام یا اطلاعات بیشتر روی گزینه مربوطه کلیک کنید. در صورتیکه نیاز به مطالعه بیشتر درباره دوره‌ها دارید «آشنایی با دوره‌های آموزشی حسن کشاورز» را مطالعه کنید.

سطح‌بندی دوره‌ها

سطح B

مفاهیم پایه

سطح A

دوره‌های پیشرفته

سطح A+

کوچینگ، مربی‌گری سازمانی

۲۰ دوره آموزشی-مشاوره‌ای حسن کشاورز به شرح زیر می‌باشد:

 

سطح دورهعنوانتعداد جلساتانتخاب کنیدآشنایی کامل‌تر با دوره
آشنایی مسئله
(رایگان)
مرور مباحث کلی در صنعت پخش و
توزیع مواد غذایی FMCG
۲ جسلهثبت نامتوضیحات بیشتر
مقدماتیمفاهیم بازاریابی و فروش در صنعت پخش۲ جسلهثبت نامتوضیحات بیشتر
مقدماتیمفاهیم پایه انبار داری و توزیع۲ جسلهثبت نامتوضیحات بیشتر
مقدماتیمهارتهای اولیه مدیریت فروش موفق۲ جسلهثبت نامتوضیحات بیشتر
پیشرفتهچگونه یک شرکت پخش راه اندازی کنیم؟ ۲ جلسهثبت نامتوضیحات بیشتر
پیشرفتهاصول و فنون مذاکره در شرکت‌های پخش۲ جلسهثبت نامتوضیحات بیشتر
پیشرفتهاصول اساسی سرپرستی فروش در شرکت پخش۲ جلسهثبت نامتوضیحات بیشتر
پیشرفتهقیمت‌گذاری در شرکت‌های پخش۲ جلسهثبت نامتوضیحات بیشتر
پیشرفتهمدیریت فروش شرکت پخش در عصر جدید۲ جلسهثبت نامتوضیحات بیشتر
پیشرفتهاصول مدیریت مالی در شرکت‌های پخش۲ جلسهثبت نامتوضیحات بیشتر
پیشرفتهتحقیقات بازار و جمع‌آوری اطلاعات۲ جلسهثبت نامتوضیحات بیشتر
پیشرفتهمدیریت بهینه سبد کالا در شرکت پخش۲ جلسهثبت نامتوضیحات بیشتر
پیشرفتهمدیریت بهینه تامین و انبارش کالا در شرکت پخش۲ جلسهثبت نامتوضیحات بیشتر
پیشرفتهتیم‌سازی هوشمندانه در شرکت پخش۲ جلسهثبت نامتوضیحات بیشتر
پیشرفتهمدیریت وصول مطالبات در شرکت‌های پخش۲ جلسهثبت نامتوضیحات بیشتر
مشاوره تخصصیاصول عارضه‌یابی فروش در شرکت‌های پخش۳ جلسهثبت نامتوضیحات بیشتر
مشاوره تخصصیمنطقه‌بندی کشوری شعبات فروش۳ جلسهثبت نامتوضیحات بیشتر
مشاوره تخصصیبودجه‌بندی حرفه‌ای در شرکت‌های پخش۳ جلسهثبت نامتوضیحات بیشتر
مشاوره تخصصیبرنامه‌ریزی حرفه‌ای فروش در شرکت پخش۳ جلسهثبت نامتوضیحات بیشتر
مشاوره تخصصیمدیریت منابع انسانی در شرکت‌های پخش۳ جلسهثبت نامتوضیحات بیشتر
بالای صفحه
دوره های آموزشی و مشاوره تخصصی در صنعت پخش محصولات غذاییدرخواست مشاوره
+ +