درباره نویسنده

 “در زمان علمی کلامتان علمی باشد

حسن کشاورز فضل، بیش از یک ونیم دهه است، که در صنعت محصولات تند فروش مشغول به کسب تجربه می باشد، هر روز را با حل مسٔله فروش و آموزش خود شروع می کند و معتقد است که برای حل مسائل در سازمان های

فروش باید هنر حل مسئله و هنر یادگیری و فراموش نمودن داشته های قبلی را خوب بیاموزیم.

صعنت پخش در کشور نیازمند، منابع انسانی آگاه، توانمند و با مهارت مذاکره در فروش می باشد، متقعد است که آموزش مقدمه، توسعه توانمندی است.

عارضه یایی شبکه های توزیع

یکی از لذت بخش ترین علاقمندی او است،

 و در این راه سال های زیادی را به حل معضل فروش در سازمان های که نیازمند توسعه فروش خود بودند پرداخته و همچنان به یادگیری دراین زمینه مشغول است.

او به نویسندگی(تولید محتوای آموزشی) و مربیگری آموزش و ‌مشاوره مهارت‌های تخصصی مدیران و سرپرستان فروش در صنایع FMCG مشغول است .

بالای صفحه