مجموعه گفتار های صوتی در خصوص آموزش مهارتهای مورد نیاز سرپرستان فروش و عارضه یابی شرکتهای پخش و توزیع مواد غذایی

آرشیو نوشته های وب سایت

فایل صوتی ویژه

فایل صوتی ۲۵ خرده مهارت در مسیر سرپرست فروش حرفه ای مجموعه‌ای از نکات مهم برای افزایش نرخ تبدیل موفقیت در عملکرد تیم های فروش و کاهش مشکلات درون سازمانی فروش

 

 

بالای صفحه